Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru Our data team are working tirelessly to update our website and app with a number of recent changes made to timetabl… https://t.co/8RQZ9pfHn0
@TravelineCymru Mae ein tîm data yn gweithio’n ddiflino i ddiweddaru ein gwefan a’n ap â nifer o newidiadau a wnaed i amserlenni’n… https://t.co/XdgEiZ95qC
@TravelineCymru RT Due to a breakdown, we are currently experiencing delays on the 11:05 304 service from Llanwit Major. We're sorry… https://t.co/V7EOlgAzZi
@TravelineCymru Starting #university but not sure on what #publictransport services are operating in your new area? Our… https://t.co/n5TpR0jufy
@TravelineCymru Yn dechrau’r brifysgol ond ddim yn siŵr pa wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus sy’n gweithredu yn eich ardal newydd?… https://t.co/pTAMfdYnZX