Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
Timetables

Additional Information

View All Disruptions OK

Bangor - Aberystwyth Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)

Swipe for times
Stand B, Bus Station, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
Farrar Street, Farrar Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
before, Parciau Farm, Caernarfon Road, Waterloo Port
Griffiths Crossing, Caernarfon Road, Waterloo Port
opp, Ferodo, Caernarfon Road, Waterloo Port
after, Tal Menai, Caernarfon Road, Waterloo Port
Ffordd Bangor, Bangor Road, Waterloo Port
nr Mor Awelon, Waterloo Port, North Road, Waterloo Port
after, Lôn Campbell, North Road, Waterloo Port
opp, Morrisons, North Road, Waterloo Port
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
B, Asda, Bangor Street, Caernarfon
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon
Bro Helen, South Road, Caernarfon
after, Tesco, South Road, Caernarfon
Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd
after, Bontnewydd Prif, A487, Bontnewydd
Cartref, A487, Bontnewydd
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd
after, Ffrwd Cae Du, A487, Bontnewydd
nr, Dinas, A487, Llanwnda
nr, Ffingar, Main Road, Llanwnda
nr, Maen Coch, Main Road, Dolydd
Pont Dolydd, Main Road, Dolydd
after, Capel Brynrodyn, Main Road, Dolydd
nr, Llwyn-y-gwalch, A497, Groeslon
before Pub, Pennionyn, A487, Groeslon
Inigo Jones, A487, Groeslon
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes
Red Lion, High Street, Penygroes
before, High Street, Water Street, Penygroes
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, Penygroes
Post Office, A487, Pant-Glas
after, Capel Soar, B4411, Bryncir
Efail Glan-Dwyfach, A487, Glan Dwyfach
Ysgol, Bro Pedr Fardd, Garndolbenmaen
after, Capel Horeb, Main Road, Garndolbenmaen
Nant Heddwch, Main Road, Garndolbenmaen
before, Cwm Pennant Junction, A487, Garndolbenmaen
o/s, Y Neuadd, A487, Penmorfa
Bron Alltwen, A487, Penmorfa
nr, Pwll, A487, Penmorfa
Heol Dulyn, Dublin Street, Tremadog
after, Sgwar Square, Market Square, Tremadog
opp, Capel Peniel, Church Street, Tremadog
War Memorial, High Street, Porthmadog
before, Rhes Cambrian, High Street, Porthmadog
o/s, Sportsman, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
Station, High Street, Porthmadog
after, Tollgate, A487, Portmeirion
opp Tan y Dderwen, Minffordd, A487, Penrhyndeudraeth
o/s, Minffordd Railway Station, A487, Penrhyndeudraeth
Ysbyty Bron y Garth, A487, Penrhyndeudraeth
nr, Adwy Ddu, A487, Penrhyndeudraeth
Heol Eryri, A487, Penrhyndeudraeth
before, Park Terrace, Church Street, Penrhyndeudraeth
o/s, Griffin Industrial Estate, Park Terrace, Penrhyndeudraeth
after, Oakeley Arms, B4410, Tan-y-bwlch
after, Y Glynnor, Maentwrog Road, Gellilydan
Trawsfynydd Power Station, A470, Gellilydan
nr, Bro Islyn, Fronwynion Street, Trawsfynydd
o/s, Cross Foxes, Fronwynion Street, Trawsfynydd
Bryn Glas, Trawsfynydd, Trawsfynydd
before, Maes Gwyndy, Ffronwynion Street, Trawsfynydd
nr, Bronaber Green, A470, Bronaber
nr, Gelli Goch, A470, Bronaber
Coed y Brenin, A470, Ganllwyd
opp, Swyddfa'r Post Office, A470, Ganllwyd
opp, Ty`n-y-groes Hotel, A470, Ganllwyd
nr, Bro Cymmer, A470, Llanelltyd
Llanelltyd Awelon, A470, Llanelltyd
after, Cymmer Abbey, A470, Llanelltyd
Coleg Meirion Dwyfor, Off A470, Dolgellau
Primary School, Bala Road, Dolgellau
Bont Fawr, Pen y Cefn Road, Dolgellau
Stand 1, Sgwâr Eldon Square, High Street, Dolgellau
Stand 1, Sgwâr Eldon Square, High Street, Dolgellau
Ysgol y Gader, Arran Road, Dolgellau
after, Little Chef, A470, Dolgellau
nr, Torrent Walk, A470, Tabor
o/s, Cross Foxes, A487, Tabor
Top Tal-y-llyn, A487, Dol-ffanog
Minffordd, A487, Dol-ffanog
Ty`n-y-berth, A487, Corris Uchaf
Hillsborough, A487, Corris Uchaf
after Post Box, Swyddfa'r Post Office, A487, Corris Uchaf
after, Craft Centre, A487, Corris
Braich Goch Inn, A487, Corris
Ceinws, A487, Corris
opp, Pont Evans, A487, Corris
after, CAT, A487, Pant-Perthog
after, Capel, A487, Pant-Perthog
Plas Llidwy, A487, Pant-Perthog
o/s, Turnpike Cottage, A487, Pant-Perthog
before, Pont ar Ddyfi East, A487, Pen-y-Bont
Pont ar Ddyfi South, A487, Pen-y-Bont
Bus Depot, Heol y Doll, Machynlleth
after, Clock, Heol Pentrerhedyn, Machynlleth
after, Clock, Heol Pentrerhedyn, Machynlleth
o/s, Black Lion, A487, Derwen Las
before, Llyffant Valley Bridge, A487, Derwen Las
before, Garreg Farm, A487, Glandyfi
o/s, Castle Gates, A487, Glandyfi
nr, London House, A487, Eglwys-Fach
after, Furnace Bridge, A487, Furnace
before, Plas Einion, A487, Furnace
nr, Park Lodge, A487, Craig-y-penrhyn
after, Wildfowler Hotel, North Road, Trer-Ddol
nr, Manchester House, A487, Tre-Taliesin
opp, Seaview Terrace, A487, Tre-Taliesin
after, Maes-y-Deri, A487, Talybont
before, Tal-y-bont Primary School, A487, Talybont
o/s, Post Office, Birkenhead Street, Talybont
o/s, Square, A487, Talybont
after, Dole Lane, A487, Dole
o/s, Rhydypennau Inn, A487, Penygarn
before, Maes y Garn, A487, Penygarn
before, Cross Street, A487, Bow Street
after, Caerfelin, A487, Bow Street
opp, Post Office, A487, Bow Street
opp, Jewson, A487, Bow Street
after, School, Main Road, Comins-coch
before, Trefaenor, Main Road, Comins-coch
after, Llanbadarn Crossroads, Waun Fawr, Llanbadarn Fawr
nr, Maesawelon, Waun Fawr, Waun-fawr
before, Penglais Comprehensive, Waun Fawr, Waun-fawr
after, Waunfawr University Top, Waun Fawr, Waun-fawr
nr, Plas y Coed, A487, Comins-coch
after, Waun Crossroads, Penglais Road, Penglais
o/s, National Library, Penglais Road, Penglais
o/s, Bronglais Hospital, Penglais Road, Aberystwyth
before, Social Security, Northgate Street, Aberystwyth
o/s, Bus Station Stand 4, Alexandra Road, Aberystwyth
o/s, Yr Hen Ysgol Gymraeg, Alexandra Road, Aberystwyth
opp M&S, Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
opp, Arriva Depot, Park Avenue, Aberystwyth
after, Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
o/s, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
o/s, Morrisons 1, Morrisons Car Park, Aberystwyth
LLCO - Lloyds CoachesT - Connections with Services T1/T5/T3. Buses will wait up to 5 minutes for late running connections.TRA - Calls at Trawsfynydd on request only

Bangor - Aberystwyth Saturday

Swipe for times
Stand B, Bus Station, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
Farrar Street, Farrar Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
before, Parciau Farm, Caernarfon Road, Waterloo Port
Griffiths Crossing, Caernarfon Road, Waterloo Port
opp, Ferodo, Caernarfon Road, Waterloo Port
after, Tal Menai, Caernarfon Road, Waterloo Port
Ffordd Bangor, Bangor Road, Waterloo Port
nr Mor Awelon, Waterloo Port, North Road, Waterloo Port
after, Lôn Campbell, North Road, Waterloo Port
opp, Morrisons, North Road, Waterloo Port
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
B, Asda, Bangor Street, Caernarfon
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon
Bro Helen, South Road, Caernarfon
after, Tesco, South Road, Caernarfon
Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd
after, Bontnewydd Prif, A487, Bontnewydd
Cartref, A487, Bontnewydd
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd
after, Ffrwd Cae Du, A487, Bontnewydd
nr, Dinas, A487, Llanwnda
nr, Ffingar, Main Road, Llanwnda
nr, Maen Coch, Main Road, Dolydd
Pont Dolydd, Main Road, Dolydd
after, Capel Brynrodyn, Main Road, Dolydd
nr, Llwyn-y-gwalch, A497, Groeslon
before Pub, Pennionyn, A487, Groeslon
Inigo Jones, A487, Groeslon
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes
Red Lion, High Street, Penygroes
before, High Street, Water Street, Penygroes
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, Penygroes
Post Office, A487, Pant-Glas
after, Capel Soar, B4411, Bryncir
Efail Glan-Dwyfach, A487, Glan Dwyfach
Ysgol, Bro Pedr Fardd, Garndolbenmaen
after, Capel Horeb, Main Road, Garndolbenmaen
Nant Heddwch, Main Road, Garndolbenmaen
before, Cwm Pennant Junction, A487, Garndolbenmaen
o/s, Y Neuadd, A487, Penmorfa
Bron Alltwen, A487, Penmorfa
nr, Pwll, A487, Penmorfa
Heol Dulyn, Dublin Street, Tremadog
after, Sgwar Square, Market Square, Tremadog
opp, Capel Peniel, Church Street, Tremadog
War Memorial, High Street, Porthmadog
before, Rhes Cambrian, High Street, Porthmadog
o/s, Sportsman, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
Station, High Street, Porthmadog
after, Tollgate, A487, Portmeirion
opp Tan y Dderwen, Minffordd, A487, Penrhyndeudraeth
o/s, Minffordd Railway Station, A487, Penrhyndeudraeth
Ysbyty Bron y Garth, A487, Penrhyndeudraeth
nr, Adwy Ddu, A487, Penrhyndeudraeth
Heol Eryri, A487, Penrhyndeudraeth
before, Park Terrace, Church Street, Penrhyndeudraeth
o/s, Griffin Industrial Estate, Park Terrace, Penrhyndeudraeth
after, Oakeley Arms, B4410, Tan-y-bwlch
after, Y Glynnor, Maentwrog Road, Gellilydan
Trawsfynydd Power Station, A470, Gellilydan
nr, Bro Islyn, Fronwynion Street, Trawsfynydd
o/s, Cross Foxes, Fronwynion Street, Trawsfynydd
Bryn Glas, Trawsfynydd, Trawsfynydd
before, Maes Gwyndy, Ffronwynion Street, Trawsfynydd
nr, Bronaber Green, A470, Bronaber
nr, Gelli Goch, A470, Bronaber
Coed y Brenin, A470, Ganllwyd
opp, Swyddfa'r Post Office, A470, Ganllwyd
opp, Ty`n-y-groes Hotel, A470, Ganllwyd
nr, Bro Cymmer, A470, Llanelltyd
Llanelltyd Awelon, A470, Llanelltyd
after, Cymmer Abbey, A470, Llanelltyd
Coleg Meirion Dwyfor, Off A470, Dolgellau
Primary School, Bala Road, Dolgellau
Bont Fawr, Pen y Cefn Road, Dolgellau
Stand 1, Sgwâr Eldon Square, High Street, Dolgellau
Stand 1, Sgwâr Eldon Square, High Street, Dolgellau
Ysgol y Gader, Arran Road, Dolgellau
after, Little Chef, A470, Dolgellau
nr, Torrent Walk, A470, Tabor
o/s, Cross Foxes, A487, Tabor
Top Tal-y-llyn, A487, Dol-ffanog
Minffordd, A487, Dol-ffanog
Ty`n-y-berth, A487, Corris Uchaf
Hillsborough, A487, Corris Uchaf
after Post Box, Swyddfa'r Post Office, A487, Corris Uchaf
after, Craft Centre, A487, Corris
Braich Goch Inn, A487, Corris
Ceinws, A487, Corris
opp, Pont Evans, A487, Corris
after, CAT, A487, Pant-Perthog
after, Capel, A487, Pant-Perthog
Plas Llidwy, A487, Pant-Perthog
o/s, Turnpike Cottage, A487, Pant-Perthog
before, Pont ar Ddyfi East, A487, Pen-y-Bont
Pont ar Ddyfi South, A487, Pen-y-Bont
Bus Depot, Heol y Doll, Machynlleth
after, Clock, Heol Pentrerhedyn, Machynlleth
after, Clock, Heol Pentrerhedyn, Machynlleth
o/s, Black Lion, A487, Derwen Las
before, Llyffant Valley Bridge, A487, Derwen Las
before, Garreg Farm, A487, Glandyfi
o/s, Castle Gates, A487, Glandyfi
nr, London House, A487, Eglwys-Fach
after, Furnace Bridge, A487, Furnace
before, Plas Einion, A487, Furnace
nr, Park Lodge, A487, Craig-y-penrhyn
after, Wildfowler Hotel, North Road, Trer-Ddol
nr, Manchester House, A487, Tre-Taliesin
opp, Seaview Terrace, A487, Tre-Taliesin
after, Maes-y-Deri, A487, Talybont
before, Tal-y-bont Primary School, A487, Talybont
o/s, Post Office, Birkenhead Street, Talybont
o/s, Square, A487, Talybont
after, Dole Lane, A487, Dole
o/s, Rhydypennau Inn, A487, Penygarn
before, Maes y Garn, A487, Penygarn
before, Cross Street, A487, Bow Street
after, Caerfelin, A487, Bow Street
opp, Post Office, A487, Bow Street
opp, Jewson, A487, Bow Street
after, School, Main Road, Comins-coch
before, Trefaenor, Main Road, Comins-coch
after, Llanbadarn Crossroads, Waun Fawr, Llanbadarn Fawr
nr, Maesawelon, Waun Fawr, Waun-fawr
before, Penglais Comprehensive, Waun Fawr, Waun-fawr
after, Waunfawr University Top, Waun Fawr, Waun-fawr
nr, Plas y Coed, A487, Comins-coch
after, Waun Crossroads, Penglais Road, Penglais
o/s, National Library, Penglais Road, Penglais
o/s, Bronglais Hospital, Penglais Road, Aberystwyth
before, Social Security, Northgate Street, Aberystwyth
o/s, Bus Station Stand 4, Alexandra Road, Aberystwyth
o/s, Yr Hen Ysgol Gymraeg, Alexandra Road, Aberystwyth
opp M&S, Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
opp, Arriva Depot, Park Avenue, Aberystwyth
after, Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
o/s, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
o/s, Morrisons 1, Morrisons Car Park, Aberystwyth
LLCO - Lloyds CoachesT - Connections with Services T1/T5/T3. Buses will wait up to 5 minutes for late running connections.TRA - Calls at Trawsfynydd on request only

Bangor - Aberystwyth Sunday

Swipe for times
Stand B, Bus Station, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
Farrar Street, Farrar Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
before, Parciau Farm, Caernarfon Road, Waterloo Port
Griffiths Crossing, Caernarfon Road, Waterloo Port
opp, Ferodo, Caernarfon Road, Waterloo Port
after, Tal Menai, Caernarfon Road, Waterloo Port
Ffordd Bangor, Bangor Road, Waterloo Port
nr Mor Awelon, Waterloo Port, North Road, Waterloo Port
after, Lôn Campbell, North Road, Waterloo Port
opp, Morrisons, North Road, Waterloo Port
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
Stand C, Bus Station, Poolside, Caernarfon
B, Asda, Bangor Street, Caernarfon
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon
Bro Helen, South Road, Caernarfon
after, Tesco, South Road, Caernarfon
Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd
after, Bontnewydd Prif, A487, Bontnewydd
Cartref, A487, Bontnewydd
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd
after, Ffrwd Cae Du, A487, Bontnewydd
nr, Dinas, A487, Llanwnda
nr, Ffingar, Main Road, Llanwnda
nr, Maen Coch, Main Road, Dolydd
Pont Dolydd, Main Road, Dolydd
after, Capel Brynrodyn, Main Road, Dolydd
nr, Llwyn-y-gwalch, A497, Groeslon
before Pub, Pennionyn, A487, Groeslon
Inigo Jones, A487, Groeslon
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes
Red Lion, High Street, Penygroes
before, High Street, Water Street, Penygroes
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, Penygroes
Penygroes Stad Ddiwydiannol, Ffordd Llanllyfni, Penygroes
nr, Felin Gerrig, Rhedyw Road, Llanllyfni
Quarrymen`s Arms, Rhedyw Road, Llanllyfni
Ysgol, Rhedyw Road, Llanllyfni
Llwyd Coed Bach Cross, A487, Llanllyfni
Nebo Turn, Ffordd Nasareth, Nasareth
Capel Nazareth, Ffordd Cae Duon, Nasareth
Post Office, A487, Pant-Glas
after, Capel Soar, B4411, Bryncir
Efail Glan-Dwyfach, A487, Glan Dwyfach
Ysgol, Bro Pedr Fardd, Garndolbenmaen
after, Capel Horeb, Main Road, Garndolbenmaen
Nant Heddwch, Main Road, Garndolbenmaen
before, Cwm Pennant Junction, A487, Garndolbenmaen
o/s, Y Neuadd, A487, Penmorfa
Bron Alltwen, A487, Penmorfa
nr, Pwll, A487, Penmorfa
Heol Dulyn, Dublin Street, Tremadog
after, Sgwar Square, Market Square, Tremadog
opp, Capel Peniel, Church Street, Tremadog
War Memorial, High Street, Porthmadog
before, Rhes Cambrian, High Street, Porthmadog
o/s, Sportsman, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
o/s, Australia, High Street, Porthmadog
Station, High Street, Porthmadog
after, Tollgate, A487, Portmeirion
opp Tan y Dderwen, Minffordd, A487, Penrhyndeudraeth
o/s, Minffordd Railway Station, A487, Penrhyndeudraeth
Ysbyty Bron y Garth, A487, Penrhyndeudraeth
nr, Adwy Ddu, A487, Penrhyndeudraeth
Heol Eryri, A487, Penrhyndeudraeth
before, Park Terrace, Church Street, Penrhyndeudraeth
o/s, Griffin Industrial Estate, Park Terrace, Penrhyndeudraeth
after, Oakeley Arms, B4410, Tan-y-bwlch
after, Y Glynnor, Maentwrog Road, Gellilydan
Trawsfynydd Power Station, A470, Gellilydan
nr, Bro Islyn, Fronwynion Street, Trawsfynydd
o/s, Cross Foxes, Fronwynion Street, Trawsfynydd
Bryn Glas, Trawsfynydd, Trawsfynydd
before, Maes Gwyndy, Ffronwynion Street, Trawsfynydd
nr, Bronaber Green, A470, Bronaber
nr, Gelli Goch, A470, Bronaber
Coed y Brenin, A470, Ganllwyd
opp, Swyddfa'r Post Office, A470, Ganllwyd