Timetables

Additional Information

View All Disruptions OK

Bangor - Llanberis Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)

Swipe for times
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
nr, Nant-y-Garth, B4547, Y Felinheli
nr, Siloh, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
after, Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
before, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
o/s, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
nr, Ynys Iago, A4224, Pentir
after, Modurdy Beran, B4547, Penisar Waun
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
opp, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
at, Dinorwig Terminus, Turning Circle, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
opp, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
after, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Brynrefail Minffordd, A4244, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Caban, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Groeslon Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
after, Gors Bach Inn, B4366, Llanddeiniolen
nr, Cefn Llan, B4366, Llanddeiniolen
nr, Erw-Bian, B4366, Llanddeiniolen
opp, Capel Cysegr, Llanrug Road, Bethel
opp 3, Crawia, FFordd Crawia, Llanrug
after, Ysgol Brynrefail, Ffordd Crawia, Llanrug
before, Sgwar, Ffordd Crawia, Llanrug
nr, Corlan y Rhos, Station Road, Llanrug
o/s 5, Ffordd y Orsaf, Station Road, Llanrug
before, Penbont, Station Road, Llanrug
opp 8, Rhes Rhythallt, Rhes Rhythallt, Pont-Rhythallt
after, Bro Rhythallt, Rhes Rhyddallt, Pont-Rhythallt
after, Glyntwrog, Llanberis Road, Pont-Rhythallt
before, Dol Afon, Llanberis Road, Cwm-y-glo
nr, Capel Bach, Maes Gerddi, Cwm-y-glo
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
before, Y Fricsan, Llanberis Road, Brynrefail
junct Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Coed-y-Glyn, High Street, Llanberis
opp, Joe Brown, High Street, Llanberis
opp, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Surgery, High Street, Llanberis
in, Interchange, A4086, Llanberis
GWCO - Gwynfor CoachesSD - Schooldays OnlySH - School Holidays

Bangor - Llanberis Saturday

Swipe for times
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
nr, Nant-y-Garth, B4547, Y Felinheli
nr, Siloh, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
after, Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
before, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
o/s, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Modurdy Beran, B4547, Penisar Waun
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
opp, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
at, Dinorwig Terminus, Turning Circle, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
opp, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
after, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Brynrefail Minffordd, A4244, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Caban, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
junct Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Coed-y-Glyn, High Street, Llanberis
opp, Joe Brown, High Street, Llanberis
opp, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Surgery, High Street, Llanberis
in, Interchange, A4086, Llanberis
GWCO - Gwynfor Coaches

Bangor - Llanberis Sunday

Swipe for times
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
nr, Nant-y-Garth, B4547, Y Felinheli
nr, Siloh, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
after, Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
before, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
o/s, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Modurdy Beran, B4547, Penisar Waun
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
opp, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
opp, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
after, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Brynrefail Minffordd, A4244, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Caban, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
junct Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Coed-y-Glyn, High Street, Llanberis
opp, Joe Brown, High Street, Llanberis
opp, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Surgery, High Street, Llanberis
in, Interchange, A4086, Llanberis
GWCO - Gwynfor Coaches

Bangor - Llanberis Bank Holiday Mondays

Swipe for times
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Dafarn Newydd, Penrhos Road, Bangor
nr, Nant y Mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
nr, Nant-y-Garth, B4547, Y Felinheli
nr, Siloh, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
after, Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
before, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
o/s, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Modurdy Beran, B4547, Penisar Waun
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
opp, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
opp, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
after, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Brynrefail Minffordd, A4244, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Caban, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
junct Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
before, Coed-y-Glyn, High Street, Llanberis
opp, Joe Brown, High Street, Llanberis
opp, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Surgery, High Street, Llanberis
in, Interchange, A4086, Llanberis
GWCO - Gwynfor Coaches