Timetables

Additional Information

View All Disruptions OK

Bangor - Llangefni Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)

Swipe for times
at, Bus Station C, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
at, Bangor Uchaf, Holyhead Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
opp, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Ty`n Eithin, Penrhos Road, Bangor
adj, Glan Menai, Treborth Road, Bangor
nr, Sunnybank, Treborth Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
nr, Carreg y Borth, Telford Road, Menai Bridge
at, Bus Station, Wood Street, Menai Bridge
in, Ysgol David Hughes, Grounds, Menai Bridge
nr, Cemetery, Holyhead Road, Menai Bridge
Grounds, Llanfairpwll Park & Ride, A5025, Llanfairpwllgwyngyll
o/s, Carreg-Bran, Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll
o/s, Bowling Green, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwllgwyngyll
after, Old Tollgate, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Victoria Cottages, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Plas Newydd, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Llwynonn Lodge, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
before, Llanddaniel Fab Turn, A4080, Llanedwen
nr, Plas Cefn Mawr, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Fellten, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Llewelyn, A4080, Brynsiencyn
opp, Groeslon Hotel, A4080, Brynsiencyn
after, Post Office, A4080, Brynsiencyn
after, Ty'n Cwrt Estate, A4080, Brynsiencyn
nr, Pen-y-Gongle, A4080, Brynsiencyn
opp, Fron Caravan Park, A4080, Brynsiencyn
before, Dwyran Turn, A4080, Dwyran
opp, Bwlch Fedwen, Main Road, Dwyran
nr, Post Office, Main Road, Dwyran
nr, Bird World Aviaries, A4080, Dwyran
after, Model Village, A4080, Pen-Lon
after, Pen-lon Roundabout, A4080, Pen-Lon
nr, Llwyn Helyg, Chapel Street, Newborough
before, Capel Ebeneser, Chapel Street, Newborough
after, White Lion Hotel, Hendre Street, Newborough
before, Rhodfa Bach, A4080, Newborough
after, Newborough Forest, A4080, Newborough
before, Joiners Arms, High Street, Malldraeth
o/s, Tegfryn Garage, A4080, Malldraeth
after, Ysgol Gynradd Bodrogan, A4080, Bethel
nr, Alltfeirian, A4080, Hermon Village
nr, Argraig, A4080, Hermon Village
nr, Treflys, A4080, Hermon Village
after, St Cadwaladr`s Church, A4080, Llangadwaladr
after, Post Office, Bodorgan Square, Aberffraw
after, Bodorgan Railway Station, Station Approach, Bethel
before, Malltraeth Turn, Station Road, Bethel
o/s, Parc Glas Surgery, B4422, Bethel
after, Abingerwood, B4422, Bethel
nr, Efail Henblas, B4422, Capel Mawr
opp, Hen Ysgol Henblas, B4422, Cerrigceinwen
before, Cerrigceinwen Main Road, B4422, Cerrigceinwen
nr, Cwm Cwmwd, Holyhead Road, Rhostrehwfa
before, Capel Cana, B4422, Rhostrehwfa
before, Gorwel Deg, B4422, Rhostrehwfa
after, Penrhiw, B4422, Rhostrehwfa
nr, Tan Rallt, B4422, Rhostrehwfa
nr, Cae Mawr, B4422, Rhostrehwfa
nr, Bodelis, B4422, Llangefni
before, Ffordd Corn Hir, Cildwrn Road, Llangefni
before, Ysgol, Cildwrn Road, Llangefni
o/s, Post Office, Church Street, Llangefni
after, Coleg Menai, Penmynydd Road, Llangefni
OJNS - O R Jones & Sons Ltd

Bangor - Llangefni Saturday

Swipe for times
at, Bus Station C, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
opp, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Leisure Centre, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
at, Bangor Uchaf, Holyhead Road, Upper Bangor
after, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
o/s Playing Field, Ffordd Belmont, Ffordd Belmont, Bangor
opp 19, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 51, Penrhos, Penrhos Road, Bangor
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
opp, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
opp, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
nr, Ty`n Eithin, Penrhos Road, Bangor
adj, Glan Menai, Treborth Road, Bangor
nr, Sunnybank, Treborth Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
nr, Carreg y Borth, Telford Road, Menai Bridge
at, Bus Station, Wood Street, Menai Bridge
in, Ysgol David Hughes, Grounds, Menai Bridge
nr, Cemetery, Holyhead Road, Menai Bridge
Grounds, Llanfairpwll Park & Ride, A5025, Llanfairpwllgwyngyll
o/s, Carreg-Bran, Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll
o/s, Bowling Green, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwllgwyngyll
after, Old Tollgate, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Victoria Cottages, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Plas Newydd, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Llwynonn Lodge, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
before, Llanddaniel Fab Turn, A4080, Llanedwen
nr, Plas Cefn Mawr, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Fellten, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Llewelyn, A4080, Brynsiencyn
opp, Groeslon Hotel, A4080, Brynsiencyn
after, Post Office, A4080, Brynsiencyn
after, Ty'n Cwrt Estate, A4080, Brynsiencyn
nr, Pen-y-Gongle, A4080, Brynsiencyn
opp, Fron Caravan Park, A4080, Brynsiencyn
before, Dwyran Turn, A4080, Dwyran
opp, Bwlch Fedwen, Main Road, Dwyran
nr, Post Office, Main Road, Dwyran
nr, Bird World Aviaries, A4080, Dwyran
after, Model Village, A4080, Pen-Lon
after, Pen-lon Roundabout, A4080, Pen-Lon
nr, Llwyn Helyg, Chapel Street, Newborough
before, Capel Ebeneser, Chapel Street, Newborough
after, White Lion Hotel, Hendre Street, Newborough
before, Rhodfa Bach, A4080, Newborough
after, Newborough Forest, A4080, Newborough
before, Joiners Arms, High Street, Malldraeth
o/s, Tegfryn Garage, A4080, Malldraeth
after, Ysgol Gynradd Bodrogan, A4080, Bethel
nr, Alltfeirian, A4080, Hermon Village
nr, Argraig, A4080, Hermon Village
nr, Treflys, A4080, Hermon Village
after, St Cadwaladr`s Church, A4080, Llangadwaladr
after, Post Office, Bodorgan Square, Aberffraw
after, Bodorgan Railway Station, Station Approach, Bethel
before, Malltraeth Turn, Station Road, Bethel
o/s, Parc Glas Surgery, B4422, Bethel
after, Abingerwood, B4422, Bethel
nr, Efail Henblas, B4422, Capel Mawr
opp, Hen Ysgol Henblas, B4422, Cerrigceinwen
before, Cerrigceinwen Main Road, B4422, Cerrigceinwen
nr, Cwm Cwmwd, Holyhead Road, Rhostrehwfa
before, Capel Cana, B4422, Rhostrehwfa
before, Gorwel Deg, B4422, Rhostrehwfa
after, Penrhiw, B4422, Rhostrehwfa
nr, Tan Rallt, B4422, Rhostrehwfa
nr, Cae Mawr, B4422, Rhostrehwfa
nr, Bodelis, B4422, Llangefni
before, Ffordd Corn Hir, Cildwrn Road, Llangefni
before, Ysgol, Cildwrn Road, Llangefni
o/s, Post Office, Church Street, Llangefni
OJNS - O R Jones & Sons Ltd

Bangor - Llangefni Sunday

Swipe for times
at, Bus Station C, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, West End, Caernarfon Road, Bangor
o/s, St David`s Church, Caernarfon Road, Bangor
nr, Tan y Graig, Caernarfon Road, Glan-Adda
o/s, Home Bargains, Caernarfon Road, Glan-Adda
nr, Bryn Llwyd, Caernarfon Road, Coed Mawr
adj, Menai Retail Park, Caernarfon Road, Coed Mawr
o/s, B&Q, Caernarfon Road, Coed Mawr
o/s, Tesco, Caernarfon Road, Coed Mawr
after, B&Q, Caernarfon Road, Coed Mawr
adj, Menai Retail Park, Caernarfon Road, Coed Mawr
after, Trehwfa, Ffordd Coed Mawr, Coed Mawr
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
at, Bangor Uchaf, Holyhead Road, Upper Bangor
nr, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
opp, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
nr, Carreg y Borth, Telford Road, Menai Bridge
at, Bus Station, Wood Street, Menai Bridge
nr, Cemetery, Holyhead Road, Menai Bridge
o/s, Carreg-Bran, Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Old Tollgate, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Victoria Cottages, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Plas Newydd, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Llwynonn Lodge, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
before, Llanddaniel Fab Turn, A4080, Llanedwen
nr, Plas Cefn Mawr, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Fellten, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Llewelyn, A4080, Brynsiencyn
opp, Groeslon Hotel, A4080, Brynsiencyn
after, Post Office, A4080, Brynsiencyn
after, Ty'n Cwrt Estate, A4080, Brynsiencyn
nr, Pen-y-Gongle, A4080, Brynsiencyn
opp, Fron Caravan Park, A4080, Brynsiencyn
before, Dwyran Turn, A4080, Dwyran
opp, Bwlch Fedwen, Main Road, Dwyran
nr, Post Office, Main Road, Dwyran
nr, Bird World Aviaries, A4080, Dwyran
after, Model Village, A4080, Pen-Lon
after, Pen-lon Roundabout, A4080, Pen-Lon
nr, Llwyn Helyg, Chapel Street, Newborough
before, Capel Ebeneser, Chapel Street, Newborough
after, White Lion Hotel, Hendre Street, Newborough
before, Rhodfa Bach, A4080, Newborough
after, Newborough Forest, A4080, Newborough
before, Joiners Arms, High Street, Malldraeth
o/s, Tegfryn Garage, A4080, Malldraeth
after, Ysgol Gynradd Bodrogan, A4080, Bethel
nr, Alltfeirian, A4080, Hermon Village
nr, Argraig, A4080, Hermon Village
nr, Treflys, A4080, Hermon Village
after, St Cadwaladr`s Church, A4080, Llangadwaladr
after, Post Office, Bodorgan Square, Aberffraw
after, Bodorgan Railway Station, Station Approach, Bethel
before, Malltraeth Turn, Station Road, Bethel
o/s, Parc Glas Surgery, B4422, Bethel
after, Abingerwood, B4422, Bethel
nr, Efail Henblas, B4422, Capel Mawr
opp, Hen Ysgol Henblas, B4422, Cerrigceinwen
before, Cerrigceinwen Main Road, B4422, Cerrigceinwen
nr, Cwm Cwmwd, Holyhead Road, Rhostrehwfa
before, Capel Cana, B4422, Rhostrehwfa
before, Gorwel Deg, B4422, Rhostrehwfa
after, Penrhiw, B4422, Rhostrehwfa
nr, Tan Rallt, B4422, Rhostrehwfa
nr, Cae Mawr, B4422, Rhostrehwfa
nr, Bodelis, B4422, Llangefni
before, Ffordd Corn Hir, Cildwrn Road, Llangefni
before, Ysgol, Cildwrn Road, Llangefni
o/s, Post Office, Church Street, Llangefni
GWCO - Gwynfor Coaches

Bangor - Llangefni Bank Holiday Mondays

Swipe for times
at, Bus Station C, Garth Road, Bangor
o/s Memorial Building, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
opp 37, Farrar Street, Farrar Street, Bangor
nr, Plaza P, High Street, Bangor
after, Railway Station H, Station Road, Bangor
before, West End, Caernarfon Road, Bangor
o/s, St David`s Church, Caernarfon Road, Bangor
nr, Tan y Graig, Caernarfon Road, Glan-Adda
o/s, Home Bargains, Caernarfon Road, Glan-Adda
nr, Bryn Llwyd, Caernarfon Road, Coed Mawr
adj, Menai Retail Park, Caernarfon Road, Coed Mawr
o/s, B&Q, Caernarfon Road, Coed Mawr
o/s, Tesco, Caernarfon Road, Coed Mawr
after, B&Q, Caernarfon Road, Coed Mawr
adj, Menai Retail Park, Caernarfon Road, Coed Mawr
after, Trehwfa, Ffordd Coed Mawr, Coed Mawr
after, Top Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
after, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
o/s Playgrouind, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
before, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
at, Bangor Uchaf, Holyhead Road, Upper Bangor
nr, Look Out, Holyhead Road, Upper Bangor
opp, Coleg Normal, Holyhead Road, Bangor
o/s, Antelope Inn, Holyhead Road, Bangor
nr, Carreg y Borth, Telford Road, Menai Bridge
at, Bus Station, Wood Street, Menai Bridge
nr, Cemetery, Holyhead Road, Menai Bridge
o/s, Carreg-Bran, Holyhead Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Old Tollgate, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Victoria Cottages, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
after, Plas Newydd, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
opp, Llwynonn Lodge, Brynsiencyn Road, Llanfairpwllgwyngyll
before, Llanddaniel Fab Turn, A4080, Llanedwen
nr, Plas Cefn Mawr, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Fellten, A4080, Llanedwen
nr, Bryn Llewelyn, A4080, Brynsiencyn
opp, Groeslon Hotel, A4080, Brynsiencyn
after, Post Office, A4080, Brynsiencyn
after, Ty'n Cwrt Estate, A4080, Brynsiencyn
nr, Pen-y-Gongle, A4080, Brynsiencyn
opp, Fron Caravan Park, A4080, Brynsiencyn
before, Dwyran Turn, A4080, Dwyran
opp, Bwlch Fedwen, Main Road, Dwyran
nr, Post Office, Main Road, Dwyran
nr, Bird World Aviaries, A4080, Dwyran
after, Model Village, A4080, Pen-Lon
after, Pen-lon Roundabout, A4080, Pen-Lon
nr, Llwyn Helyg, Chapel Street, Newborough
before, Capel Ebeneser, Chapel Street, Newborough
after, White Lion Hotel, Hendre Street, Newborough
before, Rhodfa Bach, A4080, Newborough
after, Newborough Forest, A4080, Newborough
before, Joiners Arms, High Street, Malldraeth
o/s, Tegfryn Garage, A4080, Malldraeth
after, Ysgol Gynradd Bodrogan, A4080, Bethel
nr, Alltfeirian, A4080, Hermon Village
nr, Argraig, A4080, Hermon Village
nr, Treflys, A4080, Hermon Village
after, St Cadwaladr`s Church, A4080, Llangadwaladr
after, Post Office, Bodorgan Square, Aberffraw
after, Bodorgan Railway Station, Station Approach, Bethel
before, Malltraeth Turn, Station Road, Bethel
o/s, Parc Glas Surgery, B4422, Bethel
after, Abingerwood, B4422, Bethel
nr, Efail Henblas, B4422, Capel Mawr
opp, Hen Ysgol Henblas, B4422, Cerrigceinwen
before, Cerrigceinwen Main Road, B4422, Cerrigceinwen
nr, Cwm Cwmwd, Holyhead Road, Rhostrehwfa
before, Capel Cana, B4422, Rhostrehwfa
before, Gorwel Deg, B4422, Rhostrehwfa
after, Penrhiw, B4422, Rhostrehwfa
nr, Tan Rallt, B4422, Rhostrehwfa
nr, Cae Mawr, B4422, Rhostrehwfa
nr, Bodelis, B4422, Llangefni
before, Ffordd Corn Hir, Cildwrn Road, Llangefni
before, Ysgol, Cildwrn Road, Llangefni
o/s, Post Office, Church Street, Llangefni
GWCO - Gwynfor Coaches