Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
News

Latest Tweets

@TravelineCymru We really appreciate our customers getting in touch to alert us to any timetable information that is not showing as… https://t.co/NwHSXjiUUR
@TravelineCymru Rydym yn falch pan fydd cwsmeriaid yn cysylltu â ni ynghylch unrhyw wybodaeth am amserlenni, nad yw’n ymddangos yn… https://t.co/RPqtxwZoIo
@TravelineCymru Please be aware that Castle Street in #Cardiff will reopen for buses and taxis from this Sunday. This means your bu… https://t.co/TELIxZqbe4
@TravelineCymru Nodwch y bydd Heol y Castell, #Caerdydd yn ailagor i fysiau a thacsis o ddydd Sul ymlaen. Felly, efallai y bydd llw… https://t.co/CHOV9JRrES
@TravelineCymru RT UPDATE | From Mon 30th Nov, Swansea Council will be running an amended shuttle link (16X) between Grovesend & Ponta… https://t.co/FsKylmFJci
Contact Centre Cymru

Job opportunities at Contact Centre Cymru!

17 July 2019

SWYDDI AR GAEL / VACANCIES

 

Rhan Amser Parhaol – 16 awr.
Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Part Time Permanent 16 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser Parhaol - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time Permanent –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser (Cyfnod Mamolaeth) - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time (Maternity Cover) –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Ateb ymholiadau dros y ffôn a gofal cwsmer. Answering customer queries over the phone & customer services.

~ ~ ~

Rhaid I ymgeiswyr fod a’r gallu I gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg / The ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential for these positions.

Ceisiadau drwy CV / Applications via CV

Recruitment@contactcentrecymru.com

 

Dyddiad Cau / Deadline: 31/07/2019

 

Am fanylion pellach cysylltwch a /

For further information contact - Recruitment@contactcentrecymru.com

All news