Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
News

Latest Tweets

@TravelineCymru Following its closure at the end of March, Swansea City Bus Station will reopen on 12th July. Please visit our ‘Cor… https://t.co/EaP9PT0xId
@TravelineCymru Mae Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe wedi bod ar gau ers diwedd mis Mawrth a bydd yn ailagor ar 12 Gorffennaf. Ewch i’n… https://t.co/SaIBuhmiDb
@TravelineCymru RT NEWS: We’re beginning railway line transformational works on 3 August 2020 as we move forward with our plans to del… https://t.co/a2WtTAraEv
@TravelineCymru The latest Welsh Government advice recommends that you should wear a facemask whilst travelling on public transport… https://t.co/a9d9P5CZ5j
@TravelineCymru Mae cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru yn argymell y dylech wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyho… https://t.co/CYTKgWSarg
Contact Centre Cymru

Job opportunities at Contact Centre Cymru!

17 July 2019

SWYDDI AR GAEL / VACANCIES

 

Rhan Amser Parhaol – 16 awr.
Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Part Time Permanent 16 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser Parhaol - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time Permanent –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser (Cyfnod Mamolaeth) - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time (Maternity Cover) –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Ateb ymholiadau dros y ffôn a gofal cwsmer. Answering customer queries over the phone & customer services.

~ ~ ~

Rhaid I ymgeiswyr fod a’r gallu I gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg / The ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential for these positions.

Ceisiadau drwy CV / Applications via CV

Recruitment@contactcentrecymru.com

 

Dyddiad Cau / Deadline: 31/07/2019

 

Am fanylion pellach cysylltwch a /

For further information contact - Recruitment@contactcentrecymru.com

All news