Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
News

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A4232 : Southbound : M4 J33 Capel Llanilltern to A48 Interchange : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT #A4232 : Tua'r De : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48 : Tagfeydd : Oedi'n bosibl : #RhybuddionTraffigCymru
@TravelineCymru RT #M4 : Now clear : Westbound : J24 Coldra to J26 Malpas #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT SVC 122/124 Will now resume normal service
@TravelineCymru RT # A55 rhwng C21 Bae Colwyn a C21 Llanddulas. Amseroedd Teithio Cyfredol = Gorllewin yn glir.… https://t.co/68CC9IW14Q
Contact Centre Cymru

Job opportunities at Contact Centre Cymru!

17 July 2019

SWYDDI AR GAEL / VACANCIES

 

Rhan Amser Parhaol – 16 awr.
Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Part Time Permanent 16 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser Parhaol - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time Permanent –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser (Cyfnod Mamolaeth) - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time (Maternity Cover) –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Ateb ymholiadau dros y ffôn a gofal cwsmer. Answering customer queries over the phone & customer services.

~ ~ ~

Rhaid I ymgeiswyr fod a’r gallu I gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg / The ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential for these positions.

Ceisiadau drwy CV / Applications via CV

Recruitment@contactcentrecymru.com

 

Dyddiad Cau / Deadline: 31/07/2019

 

Am fanylion pellach cysylltwch a /

For further information contact - Recruitment@contactcentrecymru.com

All news