Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud
News

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A470 : Tua'r Gogledd : Coryton i Nantgarw : Tagfeydd : Oedi'n bosibl : #RhybuddionTraffigCymru
@TravelineCymru RT #A470 : Northbound : Coryton to Nantgarw : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT Due to the closure of Customhouse St #Cardiff outbound on Sunday the 26th of January from 19:30-23:00 , our T9 & X1… https://t.co/fwFg2QkCkd
@TravelineCymru RT ❌Please adhere to any red X signs on the carriageway. It means the lane is closed and you must use the other lane.… https://t.co/l3xbvuZ3jr
@TravelineCymru RT ❌Cadwch at unrhyw arwyddion x coch ar y ffordd. Mae'n golygu bod y lôn ar gau a rhaid i chi ddefnyddio'r lôn arall.… https://t.co/WV5lgNFu8h
Contact Centre Cymru

Job opportunities at Contact Centre Cymru!

17 July 2019

SWYDDI AR GAEL / VACANCIES

 

Rhan Amser Parhaol – 16 awr.
Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Part Time Permanent 16 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser Parhaol - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time Permanent –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Llawn Amser (Cyfnod Mamolaeth) - 37.5 awr. Yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau / Full Time (Maternity Cover) –  37.5 hours. Includes evening and weekends

~ ~ ~

Ateb ymholiadau dros y ffôn a gofal cwsmer. Answering customer queries over the phone & customer services.

~ ~ ~

Rhaid I ymgeiswyr fod a’r gallu I gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg / The ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential for these positions.

Ceisiadau drwy CV / Applications via CV

Recruitment@contactcentrecymru.com

 

Dyddiad Cau / Deadline: 31/07/2019

 

Am fanylion pellach cysylltwch a /

For further information contact - Recruitment@contactcentrecymru.com

All news