Text-size: A A A
Contrast:
Listen: More about BrowseAloud

Call us: 0800 464 00 00

Disruptions

Bydd Arriva yn rhedeg bws cwrteisi sy’n cysylltu â’i wasanaeth rhif X4 yn Dalar Hir/VOSA rhwng 9 y bore a hanner nos o ddydd Iau 3ydd o Awst tan ddydd Sul 13eg o Awst (gan gynnwys y Suliau). Bydd siwrneiau rhif gwasanaeth 4 yn gwasanaethu pentref Bodedern drwy bentref Llanynghenedl yn hytrach na phentref Caergeiliog yn ystod y cyfnod yma.

A courtesy bus operated by Arriva, will connect with service numbered X4 at Dalar Hir/VOSA between 9 in the morning and midnight from Thursday 3rd August up to and including Sunday 13th August. During this period Arriva’s journeys operating under the 4 service number, will serve the village of Bodedern from the direction of the village of Llanynghenedl rather than the village of Caergeiliog.

Back